Du kan inte be en takläggare att göra ett tak för ett hus som inte har en grund att stå på. Något som alla vet men frågan är då hur man gör för att bygga ett hus från grunden. I det här fallet har vi lösvirke som exempel och har tagit fram en ungefärlig arbetsgång.

Innan du lägger grunden

Innan vare sig takläggare eller markanläggningsfirman ska sätta igång måste du ha tillstånd att bygga ett hus. Det första du behöver göra, när du äger eller arrenderar mark, är att skapa en ritning. Ritningen är som en karta över hur huset ska se ut och vilka mått som gäller.

Ansöka om bygglov

Med ritningen färdig kan du ansöka om bygglov. Det gör du hos den kommun du bor igenom att skicka in en ansökan till byggnadsnämnden. Om vi antar att nämnden godkänner ditt bygglov på ett av sina möten så är det dags att sätta igång.

Offerter och budget

Alla som bygger hus börjar med att göra en budget för projektet. I budgeten lägger man in prisuppgifter som entreprenörerna http://takläggarengöteborg.se lämnat när du bett om offerter från dem. Här kommer takläggare, golvläggare, markarbetare, snickare och rörmokare att sammanfogas till en plan för kostnaderna i projektet.

Parter att involvera

Om du själv är projektledare för bygget bör du ha en lista på alla aktörer du ska ha med på banan. Det kommer bland annat innefatta:

  • Takläggare
  • Markarbetare
  • Målare
  • Snickare
  • VVS
  • Ventilationsinstallatörer
  • Elektriker
  • Arkitekter

Byggplan

En byggplan är som ett körschema för när någon ska sätta igång med sin del i bygget. Du vill inte ha vare sig takläggare eller takstommen på plats innan huskroppen är uppe. Av den anledningen måste alla följa byggplanen.

Bra att tänka på

När man bygger ett hus får man räkna med en sak, förseningar. Om elektrikerna ska komma på måndagen och vara klara på torsdagen kan du räkna med att de dyker upp först på onsdag eftermiddagen. De är försenade ett par dagar och när sen målarna ska komma är de också sena.

Tiden springer iväg

Eftersom alla förseningar ger effekter på varandra räcker det med nån dag försening här och där för att du ska behöva boka om dina takläggare flera veckor framåt. Om du tror att byggnationen ska ta sex månader får du räkna med nio månader eller kanske till och med ett år innan huset står klar.

Budgeten spricker

Nästa sak att tänka på, budgeten spricker alltid. Du kanske räknar med 30% extra utrymme i budgeten för fel och oförutsedda kostnader. När huset väl är på plats kommer budgeten vara överskriden med ytterligare 50%.

Varför spricker budgeten

En vanlig anledning är att raden av förseningar gör att du måste begära hantverkare att arbeta kvällar och helger. En takläggare och en golvläggare som gör alla sina timmar på helgerna kommer inte kosta 500 kr per timme inklusive moms. I värsta fall kostar de 800 kr istället. Material kan bli försenat och saker går sönder som behöver köpas på nytt. Sammantaget blir alltid ett husbygge en dyrare affär än man först räknade med.