Vikten av att göra en fuktutredning 

Att leva i en fuktig miljö och i en fuktskadad bostad under en längre period kan medföra svåra konsekvenser i form av negativa hälsokonsekvenser. Om det misstänks vara väldigt hög luftfuktighet i en bostad, alternativt en vatten – eller fuktskada, kan man göra en fuktutredning. Genom att göra en fuktutredning kan man undersöka eventuella fuktproblem för att ta fram de åtgärder som är lämpliga att vidta. Ofta handlar det även om att stoppa orsaken till fuktproblemet för att hindra att det fortsätter växa. Fuktproblem kan märkas av hälsoproblem, unken lukt eller mörka fläckar på fuktdrabbade ytor.   read more