När en webbyrå bygger en webbplats kan de antingen göra detta med internationella publiceringssystem så som Joomla, WordPress och liknande eller använda egenproducerade system. Det finns fördelar med de egenproducerade även om man som kund måste vara uppmärksam på att man med denna lösning blir ”låst” hos just denna byrå.

Företag som vill ha en ny webbplats tittar ofta på pris och kompetens när man ska välja webbyrå. Utöver det om man binder upp sig för långa avtal, uppsägningstid och vad man får för summan man betalar. Men hur många utgår från det system som denna de arbetar i? Det borde fler göra eftersom det kan vara en avgörande punkt den dagen man vill byta till annan webbyrå.

Det finns i detta läge två läger. De företag som enbart jobbar i stora och internationellt accepterade publiceringsverktyg. Bland dessa är World Press den största men allt beror på vilka funktioner som efterfrågas. Det andra alternativet är att en webbyrå väljer att skapa ett eget publiceringsverktyg. Det sker främst för att man anser att de befintliga inte är tillräckligt användarvänliga.

I och med att man skapar publiceringsverktyget själv kan man även anpassa det helt efter vad kunderna efterfrågar. Det finns inte samma begränsningar som skapas med färdiga system.

Man kan även skapa en design och gränssnitt som passar för de kunder man jobbar mot. Det kan exempelvis vara att en byrå specialiserat sig mot exempelvis restauranger vilket därmed innebär användarvänlighet för just denna bransch.

Men om du byter…

Det finns alltså fördelar att välja en webbyrå med eget publiceringsverktyg. Men samtidigt finns en tydlig nackdel. Det är nämligen enbart de har kompetensen att hantera systemet och ändra i det. Om ert företag växer och ni plötsligt behöver ha integrerad E-handel på sidan och detta inte ingår i verktyget behöver man byta till annan byrå. Men istället för att nya applikationer integreras på webbsidan behöver hela webbplatsen byggas om från början. Detta eftersom en annan webbyrå inte har samma kompetens inom detta system.

Kortfattat så kan man säga att ett företag som anlitar en webbyrå som bygger webbplatser via sitt eget system förbinder sig att vara kvar hos denna byrå så länge man vill ha kvar sin sida och kunna uppdatera den. Det kanske inte är ett problem – förrän man kommer i konflikt med dem och vill byta. Det är då som problemen och kostnaderna kan uppkomma.