Att leva i en fuktig miljö och i en fuktskadad bostad under en längre period kan medföra svåra konsekvenser i form av negativa hälsokonsekvenser. Om det misstänks vara väldigt hög luftfuktighet i en bostad, alternativt en vatten – eller fuktskada, kan man göra en fuktutredning. Genom att göra en fuktutredning kan man undersöka eventuella fuktproblem för att ta fram de åtgärder som är lämpliga att vidta. Ofta handlar det även om att stoppa orsaken till fuktproblemet för att hindra att det fortsätter växa. Fuktproblem kan märkas av hälsoproblem, unken lukt eller mörka fläckar på fuktdrabbade ytor.  

Hur görs en fuktutredning? 

Under en fuktutredning genomförs kontrollmätning med hjälp av en fuktmätare. Vissa gånger kan det även behöva genomföras ytterligare analyser och provtagningar. Under analyserna kontrolleras området och man undersöker vilka områden som finns i proverna. Därefter kan man ta reda på vad som orsakat problemet och var problemet härstammar från. Om det ska utföras en enklare fuktutredning kan det räcka med att utföra en enklare kontroll av utrymmen och material, medan det i andra fall kan krävas friläggning för att kunna komma åt det drabbade området.

Ohälsa i fuktdrabbade området 

Väldigt många upplever en del hälsorelaterade besvär som orsakas av luften där de vistas. Vanliga system så som luftvägsirritation, huvudvärk, hudbesvär och trötthet är förekommande. Personer som även upplever andra typer av allergiska besvär upplever ofta mer besvär kopplade till inomhusluften. Barn brukar även vara mer känsliga än vuxna. Det som är värt att nämna är att bara för att man upplever problem som liknar de symptom som personer som vistas i fuktskadade lokaler upplever, betyder det inte att att lokalen man vistas i är fuktskadad. Det kan även handla om andra typer av problem, men det kan vara bra att veta att en fuktskada kan vara det underliggande problemet. Därför kan det vara ett grymt verktyg att kunna göra en fuktutredning, oavsett om en fuktskada upptäcks eller resultatet visar på att fukt inte är orsaken till problematiken. Även om luftfuktigheten är lite hög i en bostad behöver det inte heller betyda att det är direkt skadligt för dig. Då kan det vara en bra idé att börja med avfuktning. På så sätt kan man få ner fuktighetsnivån innan problemet växer till sig. 

Symptom av att leva i fuktig inomhusmiljö 

Vilka symptom som kan uppkomma av att leva i en fuktig inomhusmiljö är fortfarande lite oklart, då man ännu inte lyckats fastställa vilka exakta orsaker som ligger bakom problemen som uppstår. Det man vet med säkerhet är att det inte är bra att vistas i en fuktskadad bostad under en längre period. Några vanliga symptom som många rapporterar är följande: 

  • Irritation i luftvägar och slemhinnor och torrhet i ögon, svalg och näsa. Förkylningssymptom som heshet, hosta och snuva är även vanligt förekommande, likväl som försämring eller uppkomst av astma. 
  • Irritation, rodnad, utslag, klåda eller eksem på huden. 
  • Allmänsymptom i form av huvudvärk, trötthet och luktöverkänslighet.